Sakkie Parsons E-pos Bediening

Epos Bediening

Ek het niks van ‘n rekenaar af geweet nie en so ver my kennis gestrek het, kan ‘n blinde in elk geval nie op ‘n rekenaar werk nie. Ons vind toe uit van hierdie wonderlike tegnologie, wat ‘n rekenaar met jou laat praat en ‘n hele nuwe wêreld gaan vir my oop. So het ek met die E-pos Bediening begin. Ek het dadelik gesoek wat ek met hierdie nuwe tegnologie vir ons Here kan doen en ons Here het gehelp en deur Sy genade, gaan my bediening elke dag van krag tot heerlike krag.

Die e-pos wat ek tot dusver aan lesers gestuur het, kan jy ook op die E-pos Argief bladsy vind. Indien jy die e-pos weekliks van my wil ontvang, sluit asseblief aan by E-pos Bediening (sien onder aan die bladsy).

Let wel: My eposadres het verander na bediening@sakkieparsons.co.zaVanaf 1 Maart 2015 gaan sparsons@absamail.co.za nie meer in werking wees nie. Die ou adres kom nog voor in al die dagstukkies en ons sal dit met die tyd korrigeer. Baie dankie vir jou geduld met my in hierdie saak.

Sluit aan by die E-pos Bediening

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25