Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

JOU GELOOF IS NIE

JOU GELOOF IS NIE...

Sakkie Parsons

 

Jou geloof is nie die denominasie waaraan jy behoort en in wie se kerkgebou jy op ‘n Sondag gaan sit en na ‘n preek luister nie.

Jou geloof is dit wat jy ná die diens lewe.

Met ander woorde, dit is nie die preek waarna jy luister wat bewys lewer van jou geloof nie maar die preek wat jou lewe vir die wêreld preek, wat bewys, wat jy glo.

As jou woorde sê, dit is wat jy glo.
Laat jou lewe wys, dit is werklik so.

 

MAT 7:20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.
MAT 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

 

Groete,
Sakkie
 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25