Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

MY GOD OP WIE EK VERTROU

MY GOD OP WIE EK VERTROU!

Sakkie Parsons

Dit wat jy nou gaan lees is wat ‘n goeie vriendin aan my gestuur het toe ek deur ‘n baie moeilike tyd in my lewe gegaan het en dit het my bemoedig en versterk en ek glo dit sal dieselfde vir jou doen:

Ek wil jou bemoedig met ons geliefde teksvers, maar uit die Engelse Bybel en dan met die voetnota daarmee saam onder aan die bladsy: 

ROMANS 8:28 “And we know that all things work together for good to those who love God to those who are called according to His purpose.” 

Voetnota:  Even in hardship and suffering, even in bitter disappointments, even when wrongly treated, Christians can know that God will work amidst such situations to fulfil His good purpose in His children.  The situation may or may not be directly changed by God, but even if situations stay difficult God guarantees ultimate good results, including maturation of character to those who are called. 

PSALM 62:5-7  “My soul, wait silently for God alone, for my expectation is from Him.  He only is my rock and my salvation;  He is my defence;  I shall not be moved.  In God is my salvation and my glory;  The rock of my strength, and my refuge, is in God.”

Ek glo ons HERE voer Sy planne met jou uit en HY weet wat vir jou op hierdie stadium die heel beste is.  HY vertrou jou ook met hierdie uiters moeilike omstandighede;  dat jy dit vir HOM sal laat om uit te sorteer.  Jy doen net jou uiterste bes in alle omstandighede en dit is ook alles opgeteken in die Boeke wat eendag oopgemaak sal word.  Nou moet jy soos Psalm 62 vir jou siel sê om rustig op God te wag om alles uit te sorteer sodat dit alles ook aan die einde tot jou asook tot jou geliefdes se voordeel sal uitwerk.  Hoe vreeslik belaglik klink hierdie woorde nie net vir iemand wat nie ons HERE ken nie – dit maak mense ook soms kwaad om sulke woorde te hoor omdat dit nie na sinvolle woorde vir die mens klink nie – maar ons wat onse HERE liefhet, weet HY is ons VADER – ons PAPPA op wie ons kan vertrou! 
Hoor net hierdie lieflike Skrif: 

1 JOHN 3:1  “What marvelous love the Father has extended to us!  Just look at it – we’re called children of GOD!  That’s who we really are.”

Wanneer mens deur baie moeilike tye gaan is jy so weerloos.  Dikwels word daar van jou sleg gepraat. 
Van JESUS het hulle vals teen Hom getuig (Mrk 14:57), gesê HY is ‘n wynsuiper, ‘n vraat wat saam met sondaars kuier (Luk 7:34), iemand wat Godslasterlik praat (Luk 5:21), hulle het Hom gespoeg en met ‘n riet die doringkroon op sy kop geslaan (Mrk 15:17-20).  Terwyl HY die uiterste pyn op die kruis beleef, het hulle Sy Naam belaglik probeer maak en Hom gespot om as HY kan, af te kom (Mrk 15:29-30) 

Dit het HY vir ons verduur sodat ons sondes vergewe kan word en ons deur HOM die ewige lewe van vreugde en oorwinning kan ontvang sodat ons nooit weer enige lyding, smart of weerloosheid sal beleef nie (Opb 21:2-7).

Nou moet ons net aan JESUS vashou – HY is ons Krag en ons Sterkte!  Ons GOD op wie ons vertrou!

PSALM 91:2  Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

Sterkte in alles.  Jy is nie alleen nie – ons HERE is met jou om jou trane op te vang, jou te vertroos met Sy woorde en in die wonderlike verwagting op ons toekoms by Hom. 

Kom ons bid vir mekaar met deernis en JESUS liefde in ons harte,

Groete,
Sakkie

 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25