Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

IS ONS IN SONDE ONTVANG EN GEBORE

IS ONS IN SONDE ONTVANG EN GEBORE?

Sakkie Parsons

Ek het ‘n tyd gelede vir jou iets gestuur waarin ek jou vertel het van ‘n gebeurtenis, waar ‘n pap babatjie my heeltemal oorweldig het.

Ek het vertel hoedat ek gevoel het ek is in die teenwoordigheid van ‘n mens wat nog nooit ons God teleurgestel het nie en met ander woorde, volgens my denke, sonder sonde daar in my arms gelê het.

Ek het toe ‘n e-pos gekry waarin die persoon; en hier moet ek dit duidelik stel; my op ‘n werklik baie mooi manier daarop gewys het dat, alhoewel dit nou ‘n mooi gedagte was wat ek uitgestuur het, volgens hierdie persoon, en ek haal hom aan: “Ons in sonde ontvang en gebore is.”

Na aanleiding van dit wat aan my gestuur was, wil ek nou met jou deel hoe ek dit sien. Ek weet daar is diegene wat glo dat “ons almal in sonde ontvang en gebore is” maar tensy ek iets nog altyd mis gekyk het, kan ek my glad nie herinner dat daar êrens in die Nuwe Testament geskryf staan dat “ons in sonde ontvang en gebore is nie.”
Ek noem spesifiek die Nuwe Testament, omdat dit tog die Testament is wat op my van toepassing is. Daar staan immers geskrywe:

Dit is Jesus wat hier praat:

MAT 26:27 “Jesus het ook ’n beker wyn geneem en nadat Hy God daarvoor dankie gesê het, gee Hy dit vir hulle aan en sê: “Julle moet almal hiervan drink,
MAT 26:28 want dit is my bloed waardeur God bevestig dat Hy ’n nuwe verbond met julle maak. My bloed sal vloei sodat God baie mense se sonde sal kan vergewe.”

‘n Ouer vertaling stel dit so:

Dit is Jesus wat hier praat:

MAT 26:27  “Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.
MAT 26:28  Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.”

Paulus, met die Heilige Gees om hom te lei, stel dit so:

2KOR3:6 “Dit is Hy wat my bekwaam gemaak het om mense te vertel van die nuwe verbond wat Hy met hulle gemaak het. Hierdie nuwe verbond is nie net wette wat neergeskryf is nie. Nee, dit beteken dat die Heilige Gees nou in ons werk. Want soos die wette geskryf is, lei hulle na die doodstraf, maar die Gees gee ons die lewe.

‘n Ouer vertaling stel dit so:

2KOR 3:6  “wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.”

Laat ek nou vir jou verduidelik hoe ek redeneer oor daardie pasgebore baba, wat my denke aanbetref, ‘n sonder sonde mensie was. God het daardie babatjie in daardie vrou geskep.

Toe die babatjie na die geboorte in haar arms gelê was, kon die een wat die kind daar by haar neergelê het, met reg ook aan haar gesê het: “Hier is jou kind wat God in jou geskep het en nou aan jou gegee het.”

Omdat ons mense is, het ons van die begin van ons lewe af die geneigdheid om sonde aantreklik te vin den satan buit dit uit, soos hy reg daar aan die begin ook gedoen het.

God bring nie sonde in die wêreld in nie. Om dit te sê, is wat my betref laster. God koester ook nie sonde nie. Kom ek wys jou gou hoe redeneer Jesus oor kinders:

MRK 10:13-16 “Eenkeer het daar mense met hulle kindertjies na Jesus toe gekom sodat Hy die kindertjies met Sy hande kon aanraak en hulle seën, maar die dissipels het gesê hulle moet dit nie doen nie. 14Toe Jesus dit sien, was Hy ontevrede oor wat Sy dissipels gedoen het en sê vir hulle: “Julle moet kinders nooit keer as hulle na My toe wil kom nie. Laat hulle na My toe kom, want die koninkryk van God is bedoel vir mense soos hulle. 15Hoor nou wat Ek vir julle sê: as iemand nie soos ’n kindjie toelaat dat God oor Sy lewe heers nie, sal hy nooit in God se nuwe ryk toegelaat word nie.” 16Toe het Hy die kindertjies in Sy arms geneem en Sy hande op hulle kop gesit en hulle geseën.”

Hy was ontevrede oor dit wat Sy dissipels gedoen het.

MRK 10:14 “Toe Jesus dit sien, was Hy ontevrede oor wat sy dissipels gedoen het...”

Geen wonder ook nie, want kyk wie wou die dissipels van Jesus af weghou:

Jesus sê:

MRK 10 14    “...Laat hulle na My toe kom, want die koninkryk van God is bedoel vir mense soos hulle.”

Die kinders was volgens God se wonderlike, Goddelike plan bedoel vir die Hemel, en soos alle kinders/mense maar êrens tussen kindwees en grootmens word, verander die meeste mense God se plan vir hulle.

Dieselfde Jesus wat gesê het:

MRK 10 14 “...Laat hulle na My toe kom, want die koninkryk van God is bedoel vir mense soos hulle.”

het ook gesê:

JHN8:34 “Wat Ek vir julle sê, is die waarheid,” sê Jesus. “Elke mens wat sonde doen, is ’n slaaf. Hy is die sonde se slaaf.”

Nou vra ek: Sal God ‘n slaaf van die sonde in ‘n vrou skep?

Sal God ‘n mens met sonde besmet, met ander woorde ook die sonde in daardie baba skep en dan die baba met sonde besmet aan sy moeder gee?
God skep nie sonde nie.
God het daardie baba onbesmet van sonde in die sondige wêreld laat inkom en so is die onbesmette baba in hierdie sondige wêreld deur sy/haar ouers onbesmet in hierdie sondige wêreld ontvang.

Dit is vir my geheel en al ondenkbaar, dat God ‘n mens in ‘n vrou sal skep en dan die kind met sonde besmet aan die ouers gee.

Wat wel verseker ‘n werklikheid is, is dat êrens tussen die wieg en volwassenheid, kies die meeste mense om ‘n slaaf van die sonde te word.

Ek weet nie die jaar, maand, dag of uur wanneer ‘n kind nie meer ‘n kind is nie.  So ek kan nie sê wanneer presies ‘n kind die stadium bereik dat hy of sy toerekenbaar word vir dit wat hy of sy doen nie, want dit is nie by almal presies dieselfde nie maar gelukkig is dit ook nie my probleem nie. Wat ek wel verseker weet is dat my geloof in my God moet wees, soos dié van ‘n kind en dat Jesus in dié verband gesê het:

MAT18:1-4 “Dit was in daardie tyd dat die dissipels vir Jesus kom vra het: “Wie van ons sal in die nuwe ryk van God die belangrikste wees?”
2Jesus roep toe ’n klein kindjie om daar by hulle te kom staan. 3Toe sê Hy vir Sy dissipels: “Luister nou wat Ek vir julle sê: as julle nie in julle harte ’n verandering ondergaan en soos klein kindertjies word nie, sal julle nie in die nuwe ryk van God inkom nie. 4Dit is die een wat so nederig word soos hierdie kindjie wat die belangrikste sal wees in God se nuwe ryk.

Ek stem natuurlik saam as iemand sou sê dat ons Here die kind vir die ma in ‘n sondige wêreld gee, maar dat ons Here vir haar ‘n bondeltjie sonde gee - nooit! nooit! nooit!!!

Ons word in ‘n sondige wêreld in gebore en op daardie wyse in sonde gebore maar met sonde gebore nooit, want God skep nie sonde nie.

Ek weet ek het myself nou baie herhaal maar dit is vir my ‘n baie ernstige saak hierdie.

Groete,
Sakkie
 

 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25