Sakkie Parsons E-pos Bediening

My Kontakbesonderhede

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za

Sel: 0834576669

Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.


Stuur vir my 'n boodskap

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25