Sakkie Parsons E-pos Bediening

Nuus

Super Hero Vitual Race - Sakkie Parsons

This certifies that you are officially a Super Hero of The Justice LeagueTM Virtual Run Series.

You’ve made an enormous difference in the lives of young children in South Africa by entering for the entire series.

Remember to always use your Super Hero status for good.

Ek wil hierdie getuienis oor my 10 kilometer Comrades midde in die grendeltyd geskiedenis van die wêreld so begin:

Ek het in 1983, na ‘n geweldige traumatiese gebeurtenis in 1981 in my lewe, wat plaas gevind het in die selfde tyd terwyl ek begin het om ál my sig te verloor, besluit dat daar eintlik vir my, as jy dit afsny tot op die been, net een van twee keuses is waaroor ek moet besluit;

Of ek gooi handdoek in en gaan maar net voort om te bestaan, óf ek begin aste ware met ‘n nuwe lewe.

NHK “virtual” Hardloop prestasie toegeken aan Sakkie Parsons vir die voltooing van die 10km wedloop tydens die wereld wye Corona (covid-19) pandemie se grendelstaat. Vir ‘n tyd lank mag ons net vanaf 06:00 – 09:00 buite jou erf oefen asook net in ‘n 5km radius vanaf jou huis, dit is nadat ons vir 5 weke glad nie buite jou erf mag gaan oefen het nie. Dit wil gedoen wees. Baie geluk! U is defnitief deel van ‘n geskiedenis wat geskryf is in 2020.

Ek is ons HERE baie dankbaar vir die hierdie wonderlike geleentheid om die Romania 10km wedloop vir Outistiese kinders te kon doen op 25 April 2020 tydens die Covid 19 pandemie so kort voor my 73ste verjaarsdag.

Goeiedag,

Ek deel met ‘n heerlike groot dankbaarheid in my hart met jou die volgende getuienis.

Ek het net voor my 70ste verjaarsdag besluit om die nuwe dekade in my lewe met iets anders te begin en omdat ek vroeër jare langafstand wedlope gedoen het, besluit om dit weer te doen en my eerste Wally Hayward  gedoen.

Toe ek begin dink het aan die Wally Hayward van 2020,’n dag na my 73ste verjaarsdag, het ek besluit, dat ek aan ‘n klub wil behoort.

Ek deel graag met jou hierdie foto’s en ondervinding uit my eerste 21 kilometer wedloop in 20 jaar!

My gids in wedlope, Marix Venter, het ons ingeskryf vir die ‘Intercare 21 kilometer wedloop’ op 1 Februarie 2020 en ek het dit gebruik om te kyk of ek nog so iets kan doen voordat ek die Wally wedloop 21 kilometer op 1 Mei, ‘n dag na my 73ste verjaarsdag, sal kan aanpak.

Marix het een van haar vriendinne, Annelie Du Plessis gevra, om dit so te stel, deel van die span te wees.

Laat ek gou verduidelik:

As deel van die Agapé klub en met ‘n wonderlike gids soos Marix Venter het ek die tweede wedloop vir Run4Bibles voltooi op 30 November 2019.

Agapé maraton klub - Marix het haar weg oop gesien om my gids te wees.

Ek deel graag met jou hoe ek by Agapé klub betrokke geraak het.

Ek wou na my vrou se afsterwe in die nuwe seisoen in my lewe graag weer my lewe se drade optel en aangaan met my lewe.
Omdat ek jare gelede die langafstand wedloop sport beoefen het, wou ek weer daarmee begin.

Lizelle wat my gids was en waarvoor ek baie dankbaar is.

Liewe vriende,

Ons Here was weereens so oneindig goed vir my sodat ek te midde van omstandighede, my derde Wally Hayward Wedloop kon voltooi.

Ek sê te midde van omstandighede omdat my vrou, Cornelia, net ‘n paar dae voor die wedloop na ons Here is waar sy haarself in ewige heerlikheid bevind.

Bladsye

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25