Sakkie Parsons E-pos Bediening

Epos Argief

Vir die beste resultate, gebruik asb net een sleutelwoord om te soek. Hou ook in gedagte dat die leringe in Afrikaans of Engels is geskryf is.

Bladsye

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25