Sakkie Parsons E-pos Bediening

Liedere

Met die liefde en genade van ons Here begin ek my sang bediening in 1985. Die Here het destyds, soos ek dit verstaan het, vir my gesê hier is die liedere en hier is die preke, gaan sing en gaan preek vir my en dit is wat ek gedoen het.

Ek wil graag die liedere met jou deel. Ek vra asb. dat jy die getuienis sal lees voor jy na die lied luister.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25